تفاهم نامه فیمابین صندوق مهر امام رضا (ع) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

1 –  هدف :

اعطای تسهیلات به منظور ایجاد اشتعال گروه پزشکی و پیراپزشکی در راستای اجرایی نمودن تفاهم نامه فیمابین صندوق مهر امام رضا (ع) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

2 –  تعاریف :

2 – 1 – برنامه یا طرح کسب و کار : شرحی است مکتوب و جامع از محیطی که آن کسب و کار قرار است در آن به فعالیت بپردازد و آن چه قرار است در آنجا اتفاق بیفتد . این طرح مجموعه منظم همان اندیشه ها و تصویری است که یک فرد یا گروه درباره کسب و کار خود دارد . در جامع ترین حالت گزارشی است تفصیلی در مورد محصولات یا خدمات تولیدی ، روش تولید ، بازار و مشتریان شیوه بازاریابی ، منابع انسانی ، سازماندهی ، تجهیزات و موارد مورد نیاز ، نیازهای مالی و منابع و مصارف سرمایه هدف اصلی از تدوین یک طرح ، ارایه تصویری است از کسب و کار مربوطه در آینده .

تدوین یک برنامه برای کسب و کار مورد نظر موجب می شود که ایده ها و افکار فرد انجام یابد ، نیازهای اطلاعاتی و نقاط ضعف و قوت ایده اش روشن شود و فرد را تا حدودی از حصار اندیشه و خیال بیرون آورده به واقعیت نزدیک تر کند تا بتواند خود را برای عمل آماده سازد . این امر در واقع پلی است بین اندیشه و عمل یا ایده پردازی و پیاده سازی با توجه به هدف تدوین ، نوع کسب و کار یا صنعت ، اندازه کارگاه و سایر عوامل ، طرح کسب و کار می تواند ساده یا پیچیده باشد.

2 – 2 –  کسب و کار های خانگی: فعالیتی است که محل استقرار آن در محل سکونت فرد بوده و نیاز به پروانه کسب یا مجوز خاصی ندارد ولی با اطلاع و موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده است . در این نوع کسب و کار که ممکن است از سایر اعضای خانواده که زیر مجموعه گروه پزشکی یا پیراپزشکی می باشند نیز کمک گرفته شود مسئول کسب و کار زمان خود را بین فعالیتهای خانگی و کسب و کار تقسیم می نماید.

2 – 3 –  کسب و کار های خویش فرمایی: کسب و کاری است که فرد به تنهایی قصد راه اندازی و اداره آن را با اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه های علوم پزشکی ، در محل های تجاری دارد و ممکن است که زمینه اشتعال یک یا دو نفر دیگر نیز فراهم شود. این نوع کسب و کار به سه دسته خدماتی ، توزیعی و تولیدی تقسیم می شود.

2 – 3 –  1 - کسب و کار خویش فرمایی خدماتی: فعالیت کسب و کارهای خویش فرمایی خدماتی ، ارایه خدمات غیر بازرگانی پزشکی به بیماران و افراد نیازمند دریافت خدمات نظام سلامت (بهداشتی و درمانی) بوده و خدمات فروش محصول را در بر نمی گیرد.

2 – 3 –  2 - کسب و کار خویش فرمایی توزیعی: در کسب و کارهای خویش فرمایی توزیعی ، فرد از طریق راه اندازی فروشگاه مبادرت به توزیع کالای پزشکی به صورت عمده فروشی یا خرده فروشی می کند.

2 – 3 –  3- کسب و کار خویش فرمایی تولیدی: در کسب و کارهای خویش فرمایی تولیدی ، کالاهای پزشکی تولید شده و به فروش می رسد.

2 – 4– کسب و کار های کارفرمایی: کسب و کاری تولیدی است اعم از کالا و خدمات که در آن فعالیت اقتصادی منظم و مستمری انجام می گیرد که باید قابلیت ایجاد اشتغال برای حداقل 2 الی 10 نفر را فراهم نماید و حداکثر زمان لازم برای راه اندازی طرح و تنفس سرمایه گذاری یک سال باشد.

2 – 5– کمیته مشترک : این کمیته مرکب از 1 – نماینده دفتر مرکزی صندوق مهر امام رضا (ع) 2 – نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 3 – نماینده دانشگاه علوم پزشکی مربوطه می باشد که برای بررسی طرحهای خاص تشکیل می شود.

 3- سقف تسهیلات در سال 88:

3 – 1 – مبلغ یکصد میلیارد ریال در سال 88برای توزیع در کشور براساس تقسیم بندی و سهمیه بندی شهرستانی از محل منابع در اختیار صندوق مهر امام رضا (ع) تأمین اعتبار شده است.

3 – 2 – سقف پرداخت تسهیلات برای کسب و کارهای خانگی حداکثر 30 میلیون ریال ، خود اشتغالی و نقاط محروم حداکثر 100 میلیون ریال و طرحهای کارفرمایی تا 300 میلیون ریال با توجه به نوع طرحهای ارایه شده که مورد تأیید صندوق قرار گرفته است پرداخت می گردد.

4-  شرایط متقاضیان :

4 – 1 – سن متقاضیان باید بین 20 سال تا حداکثر 45سال باشد.

4 – 2 – کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیان مرد الزامیست.

4 – 3 – متقاضیان نباید با دریافت وام دو شغله گردند.

4 – 4 – متقاضیان باید انگیزه ، توانایی ( جسمی ، ذهنی و مدیریتی ) و مهارتهای لازم جهت راه اندازی کسب و کار مورد نظر را داشته باشند و طرح مورد نظر را ارائه نمایند.

4 – 5 – ارائه مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاههای علوم پزشکی جهت انجام کسب و کارهایی که نیاز به مجوز خاص دارند الزامی است.

4 – 6 – گروه پزشکی تخصصی مشمول این تفاهم نامه نمی باشند.

5-   زمینه های تخصیص وام :

5 – 1 – طرحهای تیپ گروه پزشکی و پیراپزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

5 – 2 – مشاغل خانگی که مورد تأئید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه های علوم پزشکی باشند.

5 – 3 – طرحهای خاص که باید به تأیید کمیته مشترک برسد

 6-  اولویت های استفاده از تسهیلات :

6 – 1 – طرحهای مرتبط با اشتغال گروه پیراپزشکی و سپس پزشک عمومی.

6 – 2 – شرکتهای ثبت شده به صورت جمعی از دانش آموختگان دانشگاه

6 – 3 – مخترعین ، مبتکرین و نخبگان نظام سلامت با معرفی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه های علوم پزشکی.

7  - گردش کار  :

7 – 1 – دانشگاه های علوم پزشکی استانی افراد واجد شرایط فوق الذکر را براساس فرمهای ارائه شده ( مشخصات افراد و طرح کسب و کار بررسی شده ) و با رعایت سهم اعتباری هر شهرستان حداکثر ظرف مدت ده روز به صندوق مهر امام رضا (ع) استان مربوطه معرفی می نماید.

7 – 2 – صندوق در استان براساس ضوابط و دستورالعمل اجرایی ، مبادرت به مصاحبه تلفنی ، حضوری و بازرسی محلی و استعلام بیمه برای تأیید انگیزه و توانایی فرد معرفی شده ، می نماید (چنانچه متقاضی واجد شرایط نباشد صندوق کتبا به دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام می نماید تا دانشگاه افراد جایگزین را به صندوق معرفی نماید).

7 – 3 – صندوق در استان پس از تـأیید افراد ، طرح کسب و کار متقاضیان را مورد ارزیابی قرار داده و براساس ارزیابی طرح مبلغ تسهیلات پرداختی را تعیین می نماید.

7 – 4 – صندوق در استان پس از انتخاب طرحهای واجد شرایط (براساس طرحهای تیپ و اولویت های بند 6 این دستورالعمل ) همزمان مدارک لازم را برای تشکیل پرونده تسهیلاتی در اختیار متقاضی قرار می دهد.

7 – 5 – مدیر صندوق در استان طرحهای کسب و کار را پس از بررسی های مذکور در صورت تأیید برای دریافت تسهیلات معرفی مینماید.

7 – 6 – صندوق در استان ها موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به انجام عملیات اجرایی و تأیید و رد پرونده های تسهیلاتی اقدام نمایند.

8  - نرخ سود و کارمزد  :

متعاقبا اعلام خواهد شد. 

9  - بازپرداخت  :

9 – 1 – متعاقبا اعلام خواهد شد.

 10  - نظارت  :

10 – 1 – برای حصول اطمینان در مورد اشتغال زایی واقعی طرحهای دریافت کننده تسهیلات هم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( از طریق دفاتر کارآفرینی) و هم صندوق مهر امام رضا (ع) بر اجرای مراحل مختلف طرح ها نظارت خواهند داشت.

10 – 2 – هر گونه انحراف در اجرای طرحهای بدون توجیه یا اطلاع قبلی و صرف تسهیلات در سایر محل ها غیر از تحقق طرح اصلی تخلف محسوب شده و صندوق مهر امام رضا (ع) برای هر گونه اقدام در چهارچوب آئین نامه های خود مجاز می باشد.

 

                                                                                    تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) در سال 88

 

طرح توجيهي كسب و كار

                                           فرم مشخصات فردي

                                                                               راهنماي تكميل طرح توجيهي كسب و كار

                                                                                                                                                 مدارك مورد نياز

 

بازگشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-2-30 8:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ