شرایط دریافت تسهیلات

 
  1. دارا بودن مجوز فعالیت از یکی از معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی

  2. دارا بودن محل کسب و کار به صورت اجاره ای یا ملکی (ارائه قولنامه یا سند ملکی الزامی است)

  3. مراجعه به دفتر کارآفرینی دانشگاه و دریافت فرم های مربوطه و ارائه مدارک لازم

  4. عدم دریافت تسهیلات  بنگاههای کوچک زودبازده در سالهای قبل

   متقاضیان پس از تکمیل فرم ها و ارائه مدارک لازم ، توسط دفتر کارآفرینی از محل فعالیت  بازدید بعمل آمده و پس از تائید محل ، فرمهای مربوطه و مدارک ضمیمه جهت کارشناسی و اظهار نظر معاونت مربوطه ارجاع می گردد. با پیگیری های متقاضی از معاونت مربوطه و پس از وصول نظر کارشناسی، طرح کسب و کار از طرف دفتر کارآفرینی به دبیرخانه کارگروه اشتغال واقع در سازمان کار و امور اجتماعی ارجاع داده می شود و در نهایت پس از تائید طرح در این کارگروه، به بانک عامل که در فرم متقاضی درخواست کرده است معرفی می گردد.

سود تسهیلات هر ساله بر اساس مصوبه شورای پول اعتبار تعیین می گردد. درصدی از سود تسهیلات به شکل یارانه به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد که در قسمت یارانه تسهیلات به طور کامل توضیح داده شده است

 

 

طرح توجیهی تسهیلات بنگاههای زودبازده 

فرم شماره 1 تسهیلات بنگاههای زودبازده

1371.gif]

 

بازگشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-11-17 10:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ