طبق بند چ تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور : به دولت اجازه داده می شود برای حمایت از بخش غیردولتی و ممانعت از اضافه پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف یکصد میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم قانون بودجه برای پرداخت برخی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان بیمارستانی به بانک های عامل پرداخت نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-11-17 10:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ