اهداف کارآفرینی

6.gif]

1. استقرار نظام مدیریت کارآمد کارآفرینی در گروه پزشکی با تاکید بر نظارت ،ضابطه مندی ،عدالت محوری و برنامه محوری

 

2.ایجاد کارآفرینی و تامین نیروی انسانی کارآمد،شایسته و موثر برای تامین ،حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه

3. بهبود و توسعه همکاری های درون و برون سازمانی در جهت گسترش زمینه های کارآفرینی گروه پزشکی

4.متعادل نمودن عرضه و تقاضای نیروی انسانی گروه پزشکی با تکیه بر جایگاه رفیع کار و تلاش در اسلام

5.شناسایی دانش آموختگان جویای کار ،کارآفرینان،فعالیت های کارآفرینانه ونهادهای کارآفرین

6. افزایش ضریب امنیت اجتماعی ،کاهش نرخ بیکاری در گروه پزشکی و پیراپزشکی

7.ایجاد فرصت شغلی جدید در زمینه های کارآفرینی کارآمد و نیازهای جامعه

8....

فعالیتهای دفتر کارآفرینی دانشگاه حول دو محور عمده قرار دارد:

1. اعطای تسهیلات

2. ترویج کارآفرینی 

بازگشت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-5 12:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ