دوره های برگزار شده  طی سالهای 87-86: 

نام دوره

مدرس

  تاریخ    

مکان

                      مدعوین                        

همایش کارآفرینی

آقای دکتر مصلح

23/5/86

سالن اجتماعات طبقه همکف 

کارشناسان دانشگاه و شبکه های بهداشت و درمان

آموزش کارآفرینی - گردهمایی رابطان اشتغال شبکه ها

آقای حقایق

2/2/87

سالن اجتماعات طبقه همکف 

رابطان اشتغال شبکه های بهداشت و درمان

آموزش مبانی کارآفرینی

آقای مهندس کیا

5/4/87

دفتر ریاست

مدیران ساختمان مرکزی

اولین دوره آموزش عمومی کارآفرینی

آقایان زاهدی و رئیسی

8/5/87

سالن اجتماعات طبقه همکف 

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دومین دوره آموزش عمومی کارآفرینی

آقایان زاهدی و عسکری فر

12/8/87

سالن اجتماعات طبقه همکف 

بودجه .معاونت درمان و  معاونت بهداشتی

سومین دوره آموزش عمومی کارآفرینی

آقایان زاهدی و عسکری فر

9/10/87

سالن اجتماعات طبقه همکف 

معاونت دارو .معاونت پشتیبانی و خدمات پشتیبانی

چهارمین دوره آموزش عمومی کارآفرینی 

آقایان زاهدی و عسکری فر

30/10/87

سالن اجتماعات طبقه همکف 

دفتر ریاست .معاونت آموزشی و پژوهشی

پنجمين دوره آموزش عمومی کارآفرینی 

آقایان زاهدی و عسکری فر

7/12/87

سالن اجتماعات طبقه همکف 

فن آوري اطلاعات ، منابع انساني ،معاونت درمان 

ششمين دوره آموزش عمومی کارآفرینی 

آقایان زاهدی و عسکری فر

14/12/87

سالن اجتماعات طبقه همکف 

معاونت بهداشتي ، منابع انساني دانشگاه،

هفتمين دوره آموزش عمومی کارآفرینی 

آقایان زاهدی و عسکری فر

26/1/88

سالن اجتماعات طبقه همکف 

نهاد رهبري، دبيرخانه دانشگاه، ايثارگر و شاهد

دوره آموزشي  72 ساعته  كارآفريني

جهاد دانشگاهي

22/4 الي 26/5

معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي

كليه پرسنل دانشگاه و واحدهاي تابعه

دوره آموزشي  72 ساعته  كارآفريني

جهاد دانشگاهي

9/4 الي 20/5

معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي

كليه پرسنل دانشگاه و واحدهاي تابعه

 
 

·   برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و خلاقیت ویژه پرسنل دانشگاه

مکان برگزاری

تاریخ

تعداد شرکت کننده

بیمارستان شهید فقیهی

27/1/92

60 نفر

مرکز بهداشت والفجر و واحدهای تابعه

26/3/92

158

مرکز بهداشت والفجر واحدهای تابعه

27/3/92

150

سالن 22 بهمن (ساختمان مرکزی)

12/4/92

200

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-5 11:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ