دوره های برگزار شده در طی سالهای 86-87: 

نام دوره       

مدرس

    تاریخ    

مکان     

مدعوین                      

سمینار آموزش و آشنایی با مفاهیم کارآفرینی و خلاقیت

آقای صمدآقایی

6و7/9/85

سالن هان صدرا و سینا

دانشجویان دانشکده ها

دوره کارآفرینی و پارکهای علمی و فن آوری

پروفسور جان آلن از انگلستان

10/3/86

سالن اجتماعات مرکز بالینی بیمارستان شهید فقیهی

دانشجویان و اساتید دانشکده ها

آموزش مبانی کارآفرینی

آقای مهندس کیا

5/4/87

سالن اجتماعات معاونت پژوهشی

دانشجویان دانشکده داروسازی

آموزش مبانی کارآفرینی

آقای مهندس کیا

6/4/87

سالن اجتماعات دانشکده دندانپزشکی

دانشجویان دانشکده دندانپزشکی

خلاقیت و نوآوری

آقای دکتر مصلح

25/9/87

سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی

دانشجویان دانشکده پرستاری

خلاقیت و نوآوری

آقای دکتر مصلح

4/10/87

سالن اجتماعات دانشکده بهداشت

دانشجویان دانشکده بهداشت

 


 
دوره های برگزار شده در سال 92
 

·   برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و خلاقیت ویژه اساتید و هیات علمی دانشگاه
مکان برگزاری
تاریخ
تعداد شرکت کننده
تدریس و توسعه کارآفرینی (تربیت مربی کارآفرینی)
30/3/92
30
تدریس و توسعه کارآفرینی (تربیت مربی کارآفرینی)
6/4/92
20

 
 
· برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی ویژه دانشجویان
نام دانشکده
رشته
تعداد کارگاه
ساعت آموزشی
دانشکده پرستاری
هوشبری
کارگاه دوروزه
12 ساعت
مامایی
کارگاه دوروزه
12 ساعت
اتاق عمل
کارگاه دوروزه
12 ساعت
دانشکده بهداشت
بهداشت عمومی
کارگاه دوروزه
12 ساعت
بهداشت محیط
کارگاه دوروزه
12 ساعت
بهداشت حرفه ای
کارگاه دوروزه
12 ساعت
دانشکده توانبخشی
گفتار رمانی
کارگاه دوروزه
12 ساعت
کاردرمانی
کارگاه دوروزه
12 ساعت
فیزیوتراپی
کارگاه دوروزه
12 ساعت
دانشکده پرستاری لارستان
پرستاری
کارگاه دوروزه
12 ساعت
اتاق عمل
کارگاه دوروزه
12 ساعت

 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-11-5 12:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ